O nas

Celem naszych szkoleń jest nie tylko wyszkolenie sprawnych żeglarsko młodych sportowców, ale również wielokierunkowy rozwój ich osobowości oraz zwiększenie samodzielności ich działań poprzez:

pobudzanie i kształtowanie potrzeby zdrowej rywalizacji
uświadomienie zalet oraz ukazanie różnych form aktywności ruchowej
nabywanie i podnoszenie sprawności fizycznej
naukę odpowiedzialności za sprzęt, z którego korzystają
uwrażliwienie na bezpieczeństwo swoje i innych
wyrabianie refleksu oraz szybkiej orientacji w nowych sytuacjach
wyciąganie wniosków z popełnianych przez siebie błędów
kształtowanie wrażliwości umysłowej i zdolności manualnych
rozwijanie postawy koleżeńskiej poprzez wzajemną pomoc w przygotowywaniu sprzętu